Subyektiv fikir:
Sağlam ruh və sağlam bədən, təhsil, iti zəka, hər kəsin fərd olaraq “Özünü dərk etməsi və Özünə hörməti” – Yalnız bu sadalananların vəhdətinə nail olub özümüzdə aşılasaq, gələcəyin böyük xalqını görüb, qüdrətli dövlətini qura bilərik.